Archív časopisu Zberatel

Zberateľ 2008

Jún 2008 

Cena:
Dostupnosť:na sklade
Množstvo:

OBSAH

Novinky Slovenskej pošty                                                                        str. 03-06

Z noviniek našich susedov                                                                       str. 07-09

Jaroslav Čtvrtečka - Košický hárček - rozlíšenie hárčekových polí III.     str. 10-11

Miroslav Gerec -Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok

                           tlačených ofsetom v PTC Praha                                    str.12-15

Marian Jobek - Malé okienko telekartistu (122)                                        str. 16-17

Dušan Evinic - Spoplatňovanie pohľadníc po roku 1945                          str. 18-19

Danko Nirka - Spoločné vydania (1)                                                          str. 20-21

Jozef Soľava - Operence - spoločníci človeka - Dudok obyčajný              str. 23

Jozef Korený - Slováci v misii OSN UNPROFOR v bývalej Juhoslávii     str. 24-25 

Rudolf Fischer - Hárček A. Novotného                                                       str. 26-29

Alex Urminský - Malebná cesta dolu Váhom v sprievode

                          baróna A. Medňanského (VII)                                            str. 32-35

 

 


« späť
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Zberatel | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart